POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale SOCIETATII TROPINI TEK SRL, cu sediul Strada Tiberiu Ricci 2-4, Scara A, Ap 9, Cisnadie, Sibiu, 555300, CUI: 44223195, REG.COM.: J32/911/05052021, BANCA: Banca Transilvania IBAN RO71BTRLRONCRT0620141301.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE("GDPR").

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, prenume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezentă politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezintă următoarele secțiuni:

· Ce fel de date personale prelucrăm?

· În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?

· Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?

· Colectăm date personale de la terți?

· Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?

· Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice

· Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

· Care sunt drepturile dvs?

· Sunt datele dvs. în siguranță?

· Link-uri către alte site-uri web

· Întrebări sau reclamații

· Modificări ale politicii

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM? 

Dacă sunteți client său potențial client

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le colectăm sunt următoarele:

a) numele şi prenumele, adresa de e-mail, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, numărul de telefon și adresa dvs, semnătura, alte date înscrise în cartea de identitate, precum si date personale inscrise in permisul de conducere – data dobandirii permisului, seria, numarul, categoria.

b) Date referitoare la autoturismul pentru care solicitati incheierea unei asigurari: numar de inmatriculare, tip auto, marca, model, serie sasiu, anul de fabricatie, tip conbustibil, masa maxima autorizata, capacitate cilindrica, putere motor, numar locuri, serie CIV, data expirare ITP.

a) datele contului dvs (cod IBAN total sau parţial, cod tranzacţie, banca plătitorului, etc) şi/sau a cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);

b) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;

c) date referitoare la traficul de internet din locaţie;

d) ora şi data accesării site-ului internet şi adresa IP din care a fost accesat site-ul sau aplicatia societăţii;

e) recenzii și opinii referitoare la serviciile prestate de către societatea noastră; 

f) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați sau orice alte informaţii publice care vă privesc.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract, vom fi în imposibilitate de a vă oferi anumite servicii.

Dacă sunteți reprezentant său persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentaţi.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE? 

Dacă sunteți client său potenţial client

a) Prezentarea unei oferte de servicii:

Scop: Prelucram datele dvs personale pentru a vă putea face o ofertă de preţ şi servicii, potrivit cerinţelor dvs.

Temei juridic: art. 6 alin 1lit. a din Regulamentul General privind Protecția Datelor

b) Executarea unui contract:

Scop: Prelucram datele dvs personale pentru încheierea şi executarea unui contract. 

Temei juridic: art. 6 alin 2 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

c) Feedback: 

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că aţi avut o experienţă plăcută în legătură cu serviciile oferite de societatea noastră.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, având în vedere interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite şi conforme cu standardele clienților noștri

d) Marketing: 

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, sens în care ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. 

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

e) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS 

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: pentru a va informa cu privire la data la care va expira polita incheiata, pentru a vă informa cu privire la ofertele şi promoţiile noastre, pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele învederate de dvs, etc.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, dat fiind interesul nostru legitim de a oferi servicii la cele mai înalte standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

f) Analiză, îmbunătățire și cercetare: 

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a servicii lor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, sens în care ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale societăţii noastre.

Dacă sunteți vizitator în cadrul societăţii noastre

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția persoanelor și a bunurilor din cadrul societăţii noastre.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, dat fiind interesul nostru legitim de a asigura atât protecția persoanelor, cât și protecția bunurilor clienților/societăţii/personalului din cadrul societăţii.

Dacă sunteți utilizator al website-ului nostru sau al aplicatiei. 

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor şi/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, sens în care ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum șiprin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. b din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, pentru executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. b din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, pentru încheierea unui contract

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștințăîn momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

a) Restructurări sau reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:

Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, dat fiind interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs. 

a) Securitate: 

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor. 

Temei: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale societăţii, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul acesteia.

b) Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs. personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, broker asigurari, asigurator, banca/societatea care intermediaza plata online, etc). 

a) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. 

b) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (îi) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public, (IV) pentru protejarea sănătăţii rezidenţilor în situaţii de urgenţă.

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.   

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți.

În orice caz, vă asigurăm că datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima dată, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursă din care am obținut datele dvs. personale.

TRANSFERĂM SAU STOCAM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Stocarea datelor dvs personale se realizeaza prin intermediul societatii Digital Ocean avand sediul in Frankfurt si urmatoarele date de identificare FRA1 , societate care are sediul in SUA, cu prezenta in Europa.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să obțineți acordul lor înainte de a ne furniza datele lor personale şi să le comunicați modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezentă politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (îi) o copie a datelor dvs personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

a) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs.(art. 16 din GDPR);

b) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în caredatele au fost colectate ilegal, (îi) data limită pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergemdatele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

c) Dreptul de a restricționa prelucrarea:în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestațiexactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs.pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

d) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

e) Dreptul la opoziție:în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres. 

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB 

Aplicati sau site-ul nostru poate conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor , l trimițând un e-mail la următoarea adresă: contact@autoportare.app, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. 

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa SOCIETATII TROPINI TEK SRL, cu sediul Strada Tiberiu Ricci 2-4, Scara A, Ap 9, Cisnadie, Sibiu, 555300, Pentru orice alte informații suplimentare, ne puteți suna la telefon 0727954500.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertățilordvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 24.01.2024