Litigiile dintre clienţi şi distribuitorii de asigurări pot fi soluţionate prin proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor. Detalii despre aceste proceduri veti regasi pe pagina de internetwww.salfin.ro/solutionare-litigii. Aceste proceduri nu reprezinta o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale.

  NOTA DE INFORMARE PREALABILA

  In conformitate cu prevederile art.12 alin.6 si art.13 din Legea 236/2018 privind distributia de asigurari, referitor la informatiile pe care asiguratorii si intermediarii de asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 • RENOMIA Insurance Reinsurance Broker SRL este autorizata sa functioneze in calitate decompanie de brokeraj , incepand cu data de 24/10/2001 in baza Deciziei Presedintelui CSA nr.12 din 30/10/2001 si este inmatriculata in Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK-009/10.04.2003;

 • Informatiile pot sa fie verificate la sediul din METROPOLIS CENTER, str. Grigore Alexandrescunr. 89-97, Corp A, et. 6, precum si pe pagina de internet a A.S.F, www.asfromania.ro;

 • Societatea noastra reprezinta interesele clientilor sai in relatia cu asiguratorii si incaseaza un comision de intermediere de la asiguratori raportat la produsul vandut.

 • Nu avem obligatia contractuala de a lucra cu un singur asigurator ci oferim consultanta clientilor nostri in legatura cu produsele aflate pe piata astfel incat recomandarea personalizata sa fie efectuata pe baza unor criterii profesionale si contractul de asigurare sa raspunda cel mai bine cerintelor si necesitatilor clientilor.

 • Societatea noastra este imputernicita sa ofere consultanta cu privire la produsele deasigurare, sa colecteze primele de asigurare si sa emita documente de asigurare in numele asiguratorului;

 • RENOMIA Insurance Reinsurance Broker SRL nu detine, direct sau indirect, drepturi de vot, actiuni sau parti sociale in cadrul vreunui asigurator si niciun asigurator nu detine direct sau indirect, drepturi de vot, actiuni sau parti sociale in cadrul subscrisei.

 • In cazul in care aveti neclaritati, nelamuriri, nemultumiri sau sesizari legate de Contractele de Asigurare incheiate precum si eventuale reclamatii la adresa personalului societatii noastre prin intermediul caruia v-ati incheiat contractele de asigurare va rugam sa ne contactati telefonic la : 021 313.83.93; 021 313.45.02, fax 021 315.49.49 sau e-mail la adresa:office@renomia.ro si veti primi un raspuns din partea noastra in maxim 3 zile lucratoare.

 • A.S.F. elaborează proceduri care permit clienţilor şi părţilor interesate, în special asociaţiilor de consumatori, să depună reclamaţii împotriva distribuitorilor. Procedurile prevăd obligativitatea de răspuns, în toate cazurile, indiferent dacă rezoluţia este favorabilă sau nu. Detalii despre aceste proceduri veti regasi pe pagina de internet a ASF, la adresawww.asfromania.ro;


  NOTIFICARE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


  Cine suntem


  RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL, parte a grupului RENOMIA cu sediul în Cehia, este o companie înregistrată în Romania care are ca obiect vânzarea polițelor de asigurare în calitate de broker de asigurare.


  Date personale pe care le prelucrăm


  Politica noastră personală de protecție a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal la https://www.renomia.ro/general-data-protection-regulation .


  RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL este un operator de date cu caracter personal. Pentru încheierea unei polițe RCA prelucrăm următoarele date cu caracter personal:


  În temeiul legal al încheierii poliței de asigurare RCA și conform normelor ISF pentru emiterea polițelor RCA


  Nume și prenume – aceste informații vor fi trecute pe polița RCA


  ID cont– conform normelor ISF pentru emiterea online a polițelor RCA, trebuie creat un cont ori de câte ori se emite o poliță RCA pentru o persoană


  Adresă de email – vom folosi aceste informații pentru a vă transmite online polița


  Număr de telefon – vă vom contacta dacă există probleme referitoare la polița dumneavoastră


  CNP – această informație este obligatorie pentru identificarea șoferului


  Serie și număr carte de identitate – această informație este obligatorie pentru identificarea șoferului


  An obținere permis de conducere – această informație este necesară la calculul primei de asigurare


  Adresa din certificatul de înmatriculare al autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA


  Număr de înmatriculare autoturism – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la interogarea bazei CEDAM a ISF pentru calculul primei de asigurare.


  Serie șasiu – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la interogarea bazei CEDAM a ISF pentru calculul primei de asigurare.


  Seria cărții de identitate a autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Marca și modelul autoturismului– această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Anul de fabricație al autoturismului– această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Tipul autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Cilindreea, puterea și combustibilul autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Masa maximă admisă a autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Numărul de locuri din autoturism – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA. De asemenea această informație este folosită la calculul primei de asigurare.


  Data de început a poliței – această informație este obligatorie, reprezintă data de început a poliței și va fi trecută pe polița RCA.


  Seria și numărul poliței de asigurare – aceste informații sunt generate de către asigurator, ele sunt obligatorii și vor fi trecute pe polița de asigurare


  Prima de asigurare – aceste informații sunt generate de către asigurator, ele sunt obligatorii și vor fi trecute pe polița de asigurare


  Clasă Bonus-Malus – aceste informații sunt generate de către asigurator, ele sunt obligatorii și vor fi trecute pe polița de asigurare


  Tarif de decontare directă – aceste informații sunt generate de către asigurator, ele sunt obligatorii și vor fi trecute pe polița de asigurare


  Ce facem cu ele


  Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc tot la RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL în România. Datele dumneavoastră personale necesare încheierii poliței RCA sunt partajate cu CEDAM (ISF) precum și cu asiguratorii din România ce acționează în calitate de operatori independenți.


  Cât timp păstrăm datele cu caracter personal


  Pentru comenzile din RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiarcontabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.


  RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL va prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asigurare / poliței de asigurare la care se va adăuga perioada de timp necesară pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din contractele de asigurare / polițele de asigurare. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal sunt șterse cu excepția acelor date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare de cinci ani iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.


  Care sunt drepturile dvs?


  Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la dpo@renomia.ro Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail

  COPYRIGHT © 2024 AUTOPORTARE.APP - ALL RIGHTS RESERVED.